Personuppgifter/Registrant information

Förnamn/First name *

Efternamn/Last name *

Företag/kommun/Company/organisation *

Avdelning/förvaltning/Department

Adress/Postal address *

Postnummer/Postcode *

Ort/City *

Telefonnummer/Telephone

E-postadress/E-mail *


Fakturauppgifter/Invoice details

Företag/kommun/Company/organisation *

Referens/inköpsnummer/Reference/purchase number

Avdelning/förvaltning/Department

Adress/Address *

Postnummer/Postcode *

Ort/City *

VAT-number For participants within EU


Deltagaruppgifter/Participant information

Deltagande/Attendance *
2018-10-11 — 2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11

Ev. specialkost/Special dietary requirement

Övriga meddelande/Further information

OBS! Kontrollera att samtliga uppgifter är rätt innan du skickar iväg din anmälan. Kontrollera även att du får bekräftelse via e-post. Om du ej fått bekräftelse var god kontakta oss, 040-611 13 00.

Note! Please check that all information is correct before sending. Please check your mailbox for confirmation, if you have not received your confirmation
contact us at +4640-611 13 00 or mia@informationsbolaget.se.